Rovernes beredskapsgrupper
av Norges SpeiderforbundMeny:
Rovernes Beredskapsgrupper
Beredskapskart
Varslingsdatabasen
Diskusjonsforum
Beredskapslinker
 
Aktive grupper:
Speidernes beredskapstelefon
Kristiansand
Rogaland
Bergen
Nedre Buskerud
Follo
 
Under oppbygning:
 
Passive grupper:
Tromsdalen

Rovernes Beredskaps Grupper (RBG) ble stiftet  i 199x. RBG består i dag av 5 beredskaps styrker/grupper i Norge. Rovere kommer pr. idag fra forskjellige speidergrupper i Tromsø, Kristiansand, Nord Jæren, Bergen, Nedre Buskerud & Follo området.

Sikrere hverdag for alle
Rovernes Beredskapsgrupper driver forebyggende arbeid for å gjøre speidernes hverdag sikrere. Og gjennom den kunnskap og de erfaringer vi har, er vi godt rustet til å delta i hjelpearbeid ved andre ulykker i samfunnet. Mannskapet trenes i beredskap gjennom friluftsliv og realistiske øvelser.

Erfarne medlemmer
I dag er vi  rovere fra forskjellige speidergrupper i Tromsø, Kristiansand, Nord Jæren, Bergen, Nedre Buskerud & Follo området som alltid er beredt til innsats når noen trenger oss. Mannskapene er delt inn i ulike lag etter alder, erfaring og kompetanse. Aksjonsledelsen sammen med politiet avgjør hvilke lag som passer best for ulike oppdrag. For å bli aspirant i RBS må søkeren ha fullført grunnskolen (16 år). Aksjonslederne i RBS må være over 21 år. Alle mannskapene er dekket av hjelpekorpsforsikring og alt utstyret vårt er forsikret.

En gang speider – alltid beredt
Mannskapene i RBG har flere års erfaring som speidere bak seg før de blir RBS-aspiranter. Dette gir en bred og allsidig bakgrunn, og setter styrken i stand til å ta vare på seg selv under vanskelige forhold. RBS har hatt ansvaret for sanitetstjenesten på landsleirer og kretsleirer med flere tusen deltakere.  Styrken har også deltatt aktivt ved skogbranner og ved flere lete-aksjoner både i vinterfjellet og ved kysten.

Læring gjennom realistiske øvinger
RBS legger stor vekt på opplæring, trening og øvelser gjennom hele medlemsperioden. Vi mener den beste beredskapen oppnås når mannskapene våre kan kombinere teoretiske kunnskaper med praktiske ferdigheter. Derfor holder vi også fast på speidernes ideer om et aktivt friluftsliv.Denne siden ble oppdatert 26.02.2006 og designet av Leidulv Klovning. Tekst og Web Layout - Copyright © 2002/2005
Spørsmål, kommentarer eller forslag til forbedringer: webmaster@roverspeiderne.no